Do izhodišč za ustanovitev podjetja je pripeljala ugotovitev, da na trgu obstaja potreba po specialnih znanjih, ki jih obvladuje skupina strokovnjakov z izkušnjami na področju IKT. Izhodišče so dane razmere v gospodarstvu, ki se transformira in posledično se področja delovanja omejujejo na neposredne specializirane storitve, od katerih si posamezne družbe ustvarjajo prihodke na trgu za razvoj in preživetje.

Storitve na področju IKT so prepletene v vse proizvodne procese gospodarstva in razvojnih organizacij, ki se poslužujejo storitev za to registriranih družb in si s tem omogočijo tehnološke rešitve brez vlaganja v razvoj in vzdrževanja primernega znanja na tem področju.

Interes ustanoviteljev družbe doNET d.o.o. je, da se dosežena znanja ohranijo in se s formiranjem nove družbe pospešeno razvijajo. Družba doNET d.o.o. je garancija za razvoj in uvajanje novih aplikativnih rešitev kot tudi zagotavlja transparentnost in kontinuiteto delovanja družb na področju IKT, katerim so strokovnjaki kot tim zagotavljali storitve na področju IKT zadnjih 20 let pred ustanovitvijo.

Velik poudarek posvečamo obvladovanju komunikacij in vzpostavljanju privatnih virtualnih omrežij (VPN).

doNET d.o.o. storitve in proizvodnja
Tovarniška cesta 26
5270 Ajdovščina
Slovenija
                   
              
Davčna Številka:
Matična Številka:
SI56396830
6156118000
                     
TRR pri Nova KBM:
IBAN:
SWIFT:
04751-0002023907
SI56 0475 1000 2023 907
KBMASI2X