Konkurenčna prednost je v znanju in poznavanju procesov, družbeniki imajo izkušnje na hitrih in učinkovitih migracijah informacijskih sistemov ter uvajanju novih informacijskih sistemov. Konkurenčna prednost so tako nastale osebne reference tako na področju VPN (virtualnih privatnih omrežij), kot tudi na E-poslovanju, E-arhiviranju in obvladovanju modernimih razvojnih  orodji Magic in XPA.

Prav tako je prednost tudi trženje sorazmerno nove storitve na področju E-poslovanja, to je renting informacijskih sistemov, kar pri naročniku že v startu zmanjšuje potrebne investicije v  sistemsko hardversko opremo in zvišuje varnost ohranjanja podatkov.

doNET d.o.o. storitve in proizvodnja
Tovarniška cesta 26
5270 Ajdovščina
Slovenija
                   
              
Davčna Številka:
Matična Številka:
SI56396830
6156118000
                     
TRR pri Nova KBM:
IBAN:
SWIFT:
04751-0002023907
SI56 0475 1000 2023 907
KBMASI2X